Dvorana Narodnog Sveučilišta Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 1
18/11/2015
Dvorana Muzičke akademije, Trg maršala Tita 12
18/11/2015

Crkva Presvetog Trojstva, Trg bana Josipa Jelačića 7 Moravče