Međunarodni festival tamburaških orkestara "Dr.Josip Andrić"


Festival tamburaških orkestara Dr. Josip Andrić svojom koncepcijom i idejom želi promovirati koncertantni potencijal tamburaških orkestara u onom obliku kako ju je doživljavao dr. J. Andrić – orkestar velikog potencijala koji se u svojoj izražajnosti može mjerit s orkestrima s "klasičnim" instrumentarijem. Ovim festivalom se želi revitalizirati interes svirača i publike za očuvanje tog dijela hrvatske kulturne baštine. Potaknuti mlade za rad u kulturno umjetničkim društvima te na taj način sačuvati nacionalno kulturno nasljeđe i nematerijalnu kulturnu baštinu.
Posebnu pažnju se želi posvetiti repertoaru, izborom samo najkvalitetnijih skladbi eminentnih domaćih skladatelja i pozivom najkvalitetnijih orkestara i tako izbjeći banaliziranje, komercijalizaciju (u smislu podilaženja trenda uvoza nekvalitetne, masovne pop-kulture) i svrstavanje tambure u isključivo instrument za "gažu". Festival okuplja mlade, proširuje njihov interes za folklornu baštinu i općenito za glazbu, čuva tradiciju, osuvremenjuje tamburu kroz repertoar i time približava široj publici na kvalitetan, i po svim mjerilima i najvišima standardima glazbene struke, prihvatljiv način.