Kristina Orač
17/11/2015
Dvorana Narodnog Sveučilišta Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 1
18/11/2015

Dvorana CKI Maksimir, Švarcova 18