Dvorana CKI Maksimir, Švarcova 18
18/11/2015
Crkva Presvetog Trojstva, Trg bana Josipa Jelačića 7 Moravče
18/11/2015

Dvorana Narodnog Sveučilišta Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 1