Dvorana Narodnog Sveučilišta Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 1