Crkva Presvetog Trojstva, Trg bana Josipa Jelačića 7 Moravče
18/11/2015
Bazilika Srca Isusova u Zagrebu, Palmotićeva 31
18/11/2015

Dvorana Muzičke akademije, Trg maršala Tita 12